“Моравски маркет” броји преко тридесет призвођача хране, а и даље се шири

“Моравски маркет” jе реализован од стране чачанског пословног удружења “Унија Чачак 2000”, Форума привредника Чачка и Локалне акционе групе ЛАГ ЧА-ГМ, а финансиран је из средствава Европске уније преко програма ЕУ Про плус.

Kроз овај пројекат отворен је Дистирбутивни центар “Моравски маркет” где је до сада окупљено тридесетак произвођача и препрађивача хране из Чачака, Лучана и Горњег Милановца, а тај број се сваким даном увећава. Сви заинтересовани могу преко сајта www.moravskimarket.rs погледати производни програм ових домаћих локалних произвођача и потом обавити online наруџбину. Овим се остварује двојака корист, прво конзумирање производа нашег краја који су врхунског квалитета, здрави и без адитива, а потом и помоћ развоју локалног предузетништва које ће помоћи унапређењу радног амбијента и повећању запослености. Уколико не препознамо и подржимо наше локалне произвођаче, немојмо очекивати да ће они сами од себе бити препознати, како у Србији и региону, тако и у свету.

 

 

Звуци Србије