Преслица и вретено – стара оруђа помоћу којих се израђивала одећа

Израда одеће и других текстилних предмета у народној радиности подразумевала је разне фазе и врсте обраде, помоћу различитих оруђа за рад. Нека од њих су преслица и вретено, предмети који … Read More